Toestemming
Voor de aanvraag van een paspoort is tot 18 jaar toestemming nodig van de ouder(s) of perso(o)n(en) wie/welke het gezag heeft/hebben.

 

Toestemming geven beide ouders / personen welke het gezag hebben,  online ieder persoonlijk met eigen DigiD.

 

Als (beide) ouders of personen welke het gezag hebben, online toestemming gegeven hebben, hoeven zij niet aanwezig te zijn bij de aanvraag aan de balie.

 

Starten